,   
   1990- - 2000-   
     
     
     
     
|

 
    
     
     
     
   10x-50   
     
     
  -   
 
 

 

,

-

:

0

..
:
 :
 : 

 

?

 
        .
: . : 1 2 3 4 5 

 

. -
.
.
. !
.
.
.
.
. -
.
. ""
.
. ?
.
.
.
.
. !
.
.
.
.
.
. , ,
. 5:3
.
.
.
.
.
.
.
.
. !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
! , . --
.
. ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ?
.
.
.
, .
 
Mitsubishi Carisma, . Mitsubishi FTO (E-DE3A)